POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITCA DE CONFIDENȚIALITATE a platformei web „ro.activefibershake.com”

 

 • 1 Obiectivul politicii de confidențialitate
 • 2 Informații privind operatorul de date
 • 2.1 Responsabilul cu protecția datelor
 • 3 Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • 3.1 Date tehnice
 • 3.2 Utilizare cookie-uri
 • 3.2.1 Rolul cookie-urilor
 • 3.2.2 Cookie-uri strict necesare, cookie-uri per sesiune
 • 3.2.3 Module cookie terță parte (analitică)
 • 3.3 Date referitoare la comandă
 • 3.4 Date referitoare la newsletter
 • 4 Scopurile și temeiurile prelucrării
 • 4.1 Legislația în materia prelucrării datelor
 • 5 Stocarea datelor
 • 6 Drepturile persoanei vizate
 • 6.1 Dreptul la informare
 • 6.2 Dreptul de acces
 • 6.3 Dreptul la rectificare
 • 6.4 Dreptul la ștergerea datelor
 • 6.5 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
 • 6.6 Dreptul la portabilitatea datelor
 • 6.7 Dreptul la opoziție
 • 6.8 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
 • 6.9 Dreptul de a retrage consimțământul
 • 6.10 Dreptul la o cale de atac judiciară
 • 6.11 Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere
 • 7 Alte dispoziții

 

1 Obiectivul politicii de confidențialitate

Giganet Line SRL (denumit în continuare comerciant, operator de date) în calitate de operator de date se obligă să respecte dispozițiile prezentului document. Operatorul își asumă răspunderea că orice prelucrare de date cu caracter personal în cadrul activităților sale se va face în deplină concordanță cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate, legislației naționale și legislației UE privind protecția datelor cu caracter personal.

Giganet Line SRL își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta Politică de confidențialitate cu înștiințarea în timp util a utilizatorilor site-ului. Dacă aveți întrebări în legătură cu Politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați și colegii noștri vor răspunde întrebărilor Dvs. Giganet Line SRL consideră că asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental și respectă dreptul la autodeterminarea informațională a clienților. Giganet Line SRL protejează și respectă confidențialitatea datelor Dvs. cu caracter personal și ia toate măsurile de siguranță tehnică și organizațională corespunzătoare pentru a garanta confidențialitatea și siguranța acestora. Acest document are rolul de a vă prezenta modul în care prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal.

 

2.1 Informații privind operatorul de date

Puteți lua legătura cu operatorul de date la adresa de email: salut@activefibershake.com
Giganet Line SRL păstrează toate emailurile primite și toate datele personale înregistrate de către utilizatori până la formularea de către persoana vizată a unei cereri de ștergere a acestora.

 • Giganet Line SRL
 • Sediu: 535600 Odorheiu Secuiesc, str Bethlen Gábor nr. 2
 • Cod de înregistrare fiscală: RO32959075
 • Nr de înregistrare în Registrul Comerțului: J19/101/2014
 • Adresă email: salut@activefibershake.com
 • Nr telefon: +40 745 13 23 33

 

2.1. Responsabilul cu protecția datelor

Având în vedere dispozițiile RGPD , Giganet Line SRL nu este obligată să desemneze un responsabil cu protecția datelor, deoarece nu este o autoritate publică sau un organism public, respectiv activitățile Giganet Line SRL nu constau în operațiuni de prelucrare care să implice o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă. De asemenea, Giganet Line SRL nu prelucrează pe scară largă categorii speciale de date, respectiv date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

 

3 Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

3.1 Date tehnice

Giganet Line SRL își oferă serviciile asigurând faptul că instrumentele informatice utilizate în prelucrarea datelor cu caracter personal sunt selectate și administrate în așa fel încât datele cu caracter personal prelucrate să fie accesibile (disponibilitate) persoanelor vizate; să fie exacte și mereu actualizate (exactitatea datelor); integritatea acestora să poate fi dovedită (integritatea datelor); și să fie protejate împotriva accesului neautorizat (confidențialitatea datelor).

Giganet Line SRL ia toate măsurile necesare pentru a proteja datele personale împotriva accesului neautorizat, schimbarea, transmiterea, publicarea, ștergerea sau pierderea, ori distrugerea accidentală a acestora. Giganet Line SRL asigură confidențialitatea prelucrării datelor prin măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate riscului reprezentat de operațiunile de prelucrare.  Giganet Line SRL păstrează confidențialitatea datelor supuse prelucrării (permite accesarea lor doar de către persoanele autorizate); asigură integritatea datelor (se asigură că datele și modalitatea de procesare sunt mereu complete și corecte); asigură disponibilitatea datelor (se asigură că persoanele vizate pot accesa informațiile de care au nevoie, în orice moment, și pune la dispoziția lor instrumentele necesare accesării).

 

3.2 Utilizare Cookie-uri

3.2.1 Rolul cookie-urilor

Cookie-urile adună informații despre terminalul mobil sau alte dispozitive ale utilizatorilor; stochează informații cu privire la preferințele vizitatorilor și care pot fi utilizate în cursul tranzacțiilor online, nefiind necesară reintroducerea datelor; facilitează utilizarea site-ului; asigură o experiență plăcută de navigare.

Pentru o experiență de navigare personalizată, un fișier de mici dimensiuni (cookie) este stocat pe terminalul utilizatorului pentru a reține preferințele acestuia în cazul vizitelor ulterioare pe site. Dacă browserul utilizatorului retrimite un cookie anterior stocat, atunci este posibilă conectarea vizitei curente a utilizatorului cu vizitele anterioare, dar numai în ceea ce privește propriul conținut. 

 

3.2.2 Cookie-uri strict necesare, cookie-uri per sesiune

Rolul acestor cookie-uri este de a asigura navigarea fără probleme a site-ului Active FiberShake Romania SRL, respectiv utilizarea funcțiilor și serviciilor disponibile pe site. Acestea sunt stocate doar temporar, numai până la terminarea sesiunii (navigării), și sunt șterse automat de pe terminalul utilizatorului de îndată ce acesta închide fereastra browserului.

 

3.2.3 Module cookie terță parte (analitică)

Pe site-ul său Giganet Line SRL utilizează Google Analytics care folosește module cookies. Prin utilizarea serviciului de statistici web Google Analytics, colectăm informații privind modul în care vizitatorii noștri utilizează acest site. Aceste informații sunt utilizate pentru dezvoltarea site-ului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aceste cookie-uri rămân stocate pe terminalul vizitatorului până la expirare sau până la ștergerea acestora de către vizitator.

 

3.3 Date referitoare la comandă

- Nume – se completează în mod obligatoriu
- Prenume - se completează în mod obligatoriu
- Adresă livrare - se completează în mod obligatoriu
- Adresă email  - se completează în mod obligatoriu
- Număr telefon - se completează în mod obligatoriu
- Adresă facturare - se completează în mod obligatoriu
- Nume facturare - se completează în mod obligatoriu

 

3.4 Date referitoare la newsletter
- Prenume
- Adresă email
- Acceptarea Politicii de confidențialitate
- Acceptarea emailurilor în scopuri de marketing

 

4 Scopurile și temeiurile prelucrării

4.1 Legislația în materia prelucrării datelor

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de Giganet Line SRL își are temeiul în consimțământul persoanei vizate, respectiv obligația legală a operatorului.  În cazul prelucrării care își are temeiul în consimțământul persoanei vizate, consimțământul poate fi retras oricând. În anumite situații, prelucrarea, stocarea și transmiterea unor categorii de date este prevăzută de lege, fapt pe care îl aducem în atenția clienților printr-o notificare separată. Atragem atenția persoanelor care ne-au comunicat datele altor persoane că au obligația de a cere consimțământul persoanelor vizate înainte de a ne transmite datele lor.

Prelucrarea datelor se va face în deplină concordanță cu legislația în vigoare în materie de protecția datelor cu caracter personal, în special cu următoarele:

 - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

 LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

LEGEA contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991

LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

 LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 

4.2 Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele Dvs. cu caracter personale sunt prelucrate în principal pentru derularea relațiilor comerciale, respectiv procesarea comenzilor, îndeplinirea obligațiilor contractuale( livrarea produselor comandate), trimiterea unor mesaje de marketing (în cazul în care există consimțământul persoanei vizate), evaluarea pieței pentru uzul intern al operatorului.

 

5 Locația stocării datelor
Datele Dvs. cu caracter personal (adică acele date care pot fi utilizate pentru identificarea Dvs.) ne sunt comunicate astfel: pe de o parte, unele date tehnice sunt generate automat în sistemul nostru în urma conexiunii Dvs. la internet, privind dispozitivul utilizat, browserul, adresele de internet sau paginile accesate, și pe de altă parte, prin furnizarea de către Dvs. a numelui, datele de contact sau alte date personale, atunci când doriți să intrați în legătură cu noi prin intermediul site-ului.

 Datele tehnice stocate de sistemul nostru includ: identificatori care sunt furnizați de dispozitivul utilizatorilor și care sunt generați în timpul navigării, fiind stocați automat în sistemul Giganet Line SRL Datele se stochează automat, fără indicația sau intervenția utilizatorului, odată cu logarea sau delogarea de pe site. Aceste date împreună cu alte date cu caracter personal – cu excepția cazurilor prevăzute de lege – nu pot fi combinate pentru identificarea persoanelor fizice.

6 Drepturile persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv poate solicita rectificarea datelor, și, cu excepția prelucrării prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală, poate solicita ștergerea, restricționarea, și se poate opune prelucrării în modalitățile prevăzute în momentul înregistrării datelor sau printr-o solicitare trimisă operatorului la datele de contact menționate mai sus.

6.1 Dreptul la informare

Giganet Line SRL ia măsuri rezonabile pentru a transmite persoanei vizate orice informații menționate la articolul 13 și 14 din RPDC și a transmite acesteia orice comunicare în legătură cu articolele 15-22 și 34 referitoare la prelucrare, într-o formă concisă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.

6.2 Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale; perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal; existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora, inclusiv existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Operatorul informează persoana vizată în termen de o lună de la primirea cererii.

6.3 Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la Giganet Line SRL, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

6.4 Dreptul la ștergerea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Giganet Line SRL ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 - datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

- persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

- persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;

- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

- datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. 

Datele nu pot fi șterse când  prelucrarea este necesară:

- pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

- pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public

- din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

- în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice,; sau

- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

6.5 Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

- persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

  În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

6.6 Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator.

6.7 Dreptul la opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul sau prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță,  inclusiv creării de profiluri. 

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


6.8 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

6.9 Dreptul de a retrage consimțământul
Persoana vizată are dreptul de a își retrage oricând consimțământul pe baza căruia se face prelucrarea.

6.10 Dreptul la o cale de atac judiciară

În cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament, persoana vizată are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești.


6.11 Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere
Persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:
- Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- Sediu:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sect 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
- Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sect 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
- Telefon:  +40.318.059.211; +40.318.059.212

- Fax:  +40.318.059.602
- E-mail:  anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro
- Pagină web: www. dataprotectio.ro

8 Alte dispoziții
Operatorul va informa utilizatorul cu privire la activitățile de prelucrare de date cu caracter personal nespecificate în prezentul document, în momentul colectării acestora. De asemenea, operatorul informează utilizatorii că poate fi contactat de instanțele judecătorești, parchet, organele de urmărire penală, organele autorităților administrative, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  respectiv alte organisme naționale competente în vederea transmiterii, predării, respectiv punerii la dispoziție a unor documente. Giganet Line SRL  va transmite autorităților date cu caracter personal  numai în măsura în care autoritățile respective au indicat scopul pentru care solicită aceste date și categoriile de date solicitate, și numai atunci dacă aceste date sunt relevante și se limitează la ceea ce este necesar pentru atingerea scopurilor urmărite.

 

Urmărește-ne pe Instagram

Urmărește-ne pe Instagram dacă nu vrei să ratezi noutățile.

 

Coș

Închide