Termeni și condiții generale

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE 

 Prezentul document denumit Termeni și Condiții Generale (denumit în continuare „Termeni și Condiții”) reglementează drepturile și obligațiile Clientului (denumit în continuare „Cumpărător”) și al operatorului magazinului online:

 • Giganet Line SRL
 • Sediu: 535600 Odorheiu Secuiesc, str Bethlen Gábor nr. 2
 • Cod de înregistrare fiscală: RO32959075
 • Nr de înregistrare în Registrul Comerțului: J19/101/2014
 • Adresă email: salut@activefibershake.com
 • Nr telefon: +40 745 13 23 33


  denumit în continuare: „Comerciant”),  care decurg din utilizarea de către Cumpărător a serviciilor de comerț electronic oferite de Comerciant prin intermediul magazinului online (denumit în continuare „ site”) operat de către acesta.

   Plasarea comenzilor și achiziționarea produselor oferite pe site sunt condiționate de acceptarea în prealabil a Termenilor și Condițiilor de către Cumpărător.

   Apelând la serviciile oferite, Cumpărătorul acceptă și își asumă obligațiile care îi revin din Termenii și Condițiile de mai jos, respectiv din Politica de confidențialitate și procesare a datelor cu caracter personal (denumită în continuare: „Politica de confidențialitate”). Politica de confidențialitate face parte integrantă din prezentul document și se va interpreta în conformitate cu prevederile acestuia. 

   

  1. Valabilitatea și modificarea Termenilor și Condițiilor

  Comerciantul își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în întregime sau parțial, Termenii și Condițiile  În cazul oricărei astfel de modificări, Comerciantul va înștiința vizitatorii și utilizatorii site-ului despre noua versiune, sub forma unei scurte notificări publicate pe pagina principală a site-ului. Termenii și condițiile,  cu modificările ulterioare,  intră în vigoare din momentul publicării lor pe site și devin opozabile vizitatorilor și utilizatorilor site-ului din momentul notificării.

    

  1. Serviciile oferite pe site-ul activé

  2.1 Condițiile de acces la serviciile activé

  Serviciile oferite pe site sunt disponibile doar persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani și persoanelor juridice constituite în mod legal.

    

  1. Contractul încheiat între Comerciant și Cumpărător

  3.1 Procedura de achiziție a unui produs

  Cumpărătorul poate plasa una sau mai multe comenzi în vederea achiziționării produselor disponibile pe site. În procesul de achiziționare a produselor, cumpărătorul trebuie să își înregistreze datele personale, modalitatea de transport și modul de plată ales. Datele comenzii pot fi vizualizate înainte de plasarea comenzii în secțiunea  sumarul comenzii. După plasarea comenzii, cumpărătorul va primi o confirmare la adresa de e-mail furnizată de către acesta.

   Cumpărătorul se obligă să suporte integral costurile de transport și orice alte costuri suplimentare și/sau daunele care rezultă din furnizarea incorectă sau necompletă a datelor necesare procesului de achiziție.

   Comerciantul nu își asumă răspunderea pentru eventualele neplăceri, întârzieri și prejudicii rezultate din modificarea de către Cumpărător a unor date de transport după plasarea comenzii. În ciuda tuturor eforturilor depuse în acest sens, Comerciantul nu poate urmări mereu toate modificările de date care survin după plasarea comenzilor.

   De asemenea, Comerciantul nu răspunde pentru prejudiciile care rezultă din accesul persoanelor neautorizate la datele personale furnizate de Cumpărător pe site, respectiv informațiile de plată furnizate pe site-ul procesatorului de plăți

    

   3.2 Verificarea și ștergerea comenzilor

  La primirea comenzilor, Comerciantul va verifica datele Cumpărătorului și în cazul în care acestea nu sunt clare sau veridicitatea acestora este îndoielnică, va contacta utilizatorul care a plasat comanda la numărul de telefon și/sau adresa de e-mail furnizate pentru a le verifica veridicitatea.

   În cazul în care, din diferite motive, verificarea datelor nu poate fi efectuată, Comerciantul are dreptul să anuleze comanda și să o șteargă concomitent cu trimiterea unei notificări de anulare la adresa de e-mail furnizată de utilizator cu ocazia înregistrării pe site.

    

  3.3 Modalități de plată

  Contravaloarea comenzii efectuate pe site va fi achitată de către Cumpărător prin card bancar, prin intermediul serviciului de plată online disponibil pe site, sau în numerar la preluarea produselor. În cazul preluării produselor comandate la unul din punctele de colectare, plata se poate face doar online.

   Costul livrării la domiciliu va fi afișat în rezumatul comenzii înainte de aprobarea finală de către cumpărător.

   Comerciantul va emite Cumpărătorului o factură în termen de 24 de ore de la efectuarea plății dacă aceasta a fost efectuată online și o va trimite prin email la adresa Cumpărătorului, sau o emite și trimite împreună cu produsele achiziționate.

   În cazul în care contravaloarea comenzii nu a fost achitată prin card bancar sau în sistem ramburs, Comerciantul are dreptul să refuze îndeplinirea și livrarea comenzii până la plata integrală a contravalorii acesteia. Cumpărătorul care a plasat comanda poate prelua întreaga comandă sau o poate refuza în întregime, în cazul în care nu este mulțumit de unul sau mai multe produse comandate. Comerciantul nu efectuează și nici nu acceptă livrări parțiale.

    

  3.4 Răspunderea privind pagina de plăți online

  Comerciantul nu răspunde pentru prejudiciile care rezultă direct sau indirect din erorile intervenite pe platforma de procesare a plăților oferite de bancă și disponibil prin intermediul site-ului. În legătură cu acestea, vizitatorul sau utilizatorul site-ului se poate adresa băncii care procesează plata.

    

  3.5 Prețul produselor

  Comerciantul oferă produsele la prețurile publicate pe site. Prețul publicat este prețul brut al produselor. Comerciantul are dreptul să modifice oricând prețul produselor, iar noul preț va fi aplicabil din momentul publicării pe site, fără afectarea contravalorii comenzilor deja confirmate. 

   În cazul afișării unui preț derizoriu cauzată de erori de sistem sau alte circumstanțe neimputabile Comerciantului, Comerciantul nu este obligat să livreze produsele comandate.

   Comerciantul are dreptul să propună revizuirea și modificarea comenzii cu prețul corect, iar utilizatorul care a plasat comanda are dreptul să o accepte sau să o refuze, parțial cu menținerea anumitor produse sau să o refuze integral.

   

  3.6. Livrarea comenzilor

  Comerciantul va publica pe site descrierea detaliată a procesului de livrare a produselor și costurile aferente acestora, proces care face parte integrantă din Termenii și condițiile

   

  1. Drepturile și obligațiile consumatorului. Exercitarea dreptului de retragere

  Potrivit O.U.G. 34/2014 , Consumatorul are dreptul să se retragă dintr-un contract la distanță și să returneze produsele, fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice începând cu data primirii acestora.

   În cazul contractelor de vânzare, perioada de retragere expiră în termen de 14 zile de la „ziua în care consumatorul sau o parte terță, alta decât transportatorul și care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor. ”

   În cazul exercitării dreptului de retragere, Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor Comerciantul va rambursa contravaloarea comenzii în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la primirea produsului returnat.

   Consumatorul se obligă să exercite dreptul de retragere cu bună credință, fără a abuza de acest drept. În caz contrar, Comerciantul poate refuza recepționarea produsului și restituirea contravalorii acestuia.

   Rambursarea contravalorii totale se va efectua numai în cazul în care produsul returnat nu prezintă modificări fizice, are ambalajul intact și nu prezintă urme de folosire. 

   Cheltuielile ocazionate de deteriorarea ambalajului cad în sarcina Consumatorului.  Comerciantul nu își asumă nicio răspundere cu privire la produsele pierdute în cursul returnării acestora. În absența produsului, Comerciantul este exonerat de orice obligație.

    

  Procedura exercitării dreptului de retragere:

  Dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere din contract, aveți obligația de a notifica Comerciantul despre decizia de retragere din contract printr-o declarație neechivocă și de o a transmite în format electronic la adresa:  salut@activefibershake.com

   Dreptul de retragere este considerat valabil, dacă notificarea Dvs. este trimisă înainte de expirarea termenului de 14 zile de la primirea produsului.

  Contravaloarea produsului, inclusiv costul livrării, va fi returnată în termen de 14 zile conform celor precizate mai sus

    Comerciantul poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea consumatorului conform căreia acesta a trimis produsele către profesionist, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

    

  1. Garanții privind utilizarea site-ului

  Condițiile și informațiile referitoare la utilizarea site-ului și Serviciile oferite prin intermediul acestuia sunt disponibile pe site și fac parte integrantă din prezentul document.

   Comerciantul va face tot posibilul pentru a asigura disponibilitatea continuă a serviciilor oferite prin intermediul site-ului, însă nu poate garanta funcționarea optimă și perfectă a acestor servicii.

   Comerciantul nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile directe sau indirecte intervenite, independent de voința Comerciantului, ca urmare a unor disfuncționalități tehnice, întreruperi sau care sunt provocate de aplicații sau programe malware plasate pe site de către terțe persoane. Comerciantul va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura siguranța și  fiabilitatea utilizării și vizitării site-ului, numai că în ciuda eforturilor depuse în acest sens, pot interveni erori tehnice, căror posibilitate este adusă spre cunoașterea și informarea tuturor utilizatorilor.

    

  1. Drepturile de autor

  Întregul conținut al site-ului, în special informațiile, prospectele, imaginile, descrierile, textele și desenele, respectiv designul, aspectul și structura site-ului reprezintă proprietatea intelectuală exclusivă a Comerciantului și ca atare se bucură de protecția drepturilor de autor. Utilizarea acestora fără acordul prealabil   scris al Comerciantului reprezintă o încălcare a drepturilor de autor și atrage răspunderea  juridică.  Este permisă distribuirea pe alte platforme a link-urilor care fac trimitere la site. În nicio situație, distribuirea linkurilor nu se va putea face în așa fel încât site-ul ori orice altă pagină a site-ului sau conținutul oricărei pagini să apară ca și conținut al unui alt site web.

    

  1. Reclamații, litigii

  Reclamațiile privind produsele sau activitatea Comerciantului se vor trimite la adresa salut@activefibershake.com.

   

   7.1 Procedura de soluționare a reclamațiilor

  În zilele lucrătoare, Comerciantul va răspunde reclamațiilor și sesizărilor privind produsele sau activitatea Comerciantului  în termen de 48 de ore de la primirea acestora la adresele de contact menționate mai sus.

    

  7.2 Alte căi de soluționare

  În cazul în care o eventuală dispută comercială între Comerciant și Consumator nu este rezolvată ca urmare a unei sesizări adresate Comerciantului, Consumatorul are  la dispoziție și următoarele căi de soluționare :

   Formularea unei plângeri la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor; 
  Inițierea procedurii de conciliere; 
  Sesizarea instanței competente.

   Comerciantul poate modifica oricând dispozițiile Termenilor și Condițiilor de mai sus în mod unilateral. Eventualele modificări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe site.

   

  Odorheiu Secuiesc, 15 Octombrie 2023

  Urmărește-ne pe Instagram

  Urmărește-ne pe Instagram dacă nu vrei să ratezi noutățile.

   

  Coș

  Închide